Jessica Davidsson, förskolechef | bullerbybarnen.se

Jessica Davidsson, förskolechef

Jessica Davidsson, förskolechef

Jag har gått tre år på gymnasieprogrammet barn och fritid och efter det gick jag tre år på universitet och utbildade mig till förskollärare. Jag började som vikarie på Bullerbyn 2001 och fick fast anställning i juni 2003. Det bästa med att arbeta på Bullerbyn är att man lär känna hela barnets familj. Positivt är också att man är en vuxen person till i barngruppen, då det är en arbetande förälder varje dag.