Ur personalens perspektiv | bullerbybarnen.se

Ur personalens perspektiv

Ur personalens perspektiv

Att arbeta på ett Föräldrakooperativ är roligt och variationsrikt då det innebär att man får många kollegor. Förutom den ordinarie personalen, så arbetar dessutom varje dag en förälder. Med den vuxentäthet som vi har, kan personalen varje dag erbjuda pedagogisk verksamhet för barnen. Vi arbetar också med vägg dokumentation samt via Facebook, vad barnen gör och hur de lär sig.