Ur barnens perspektiv | bullerbybarnen.se

Ur barnens perspektiv

Ur barnens perspektiv

Allt vi gör på Bullerbyn, gör vi för våra barn.
För barnen innebär ett föräldrakooperativ att de lär känna och får förtroende för vuxna. De får fler manliga förebilder än på kommunala förskolor, och de ser att vuxna som står dem nära delar ansvar och fattar beslut tillsammans.

Det är viktigt att varje barn blir sett och får möjlighet att utvecklas utifrån där han/hon befinner sig. För oss är det möjligt i och med vår vuxentäthet och att vi ibland arbetar i helgrupp och ibland i mindre grupper.

Fria leken
Den fria leken är viktig för våra barn då de får möjlighet att utveckla sin kreativitet och lära sig samspel med andra. Vuxna finns alltid runt omkring och lotsar dem fram till fri lek när det behövs.

Avslappning
Varje dag efter lunch är det avslappning. De små barnen får sova i sina vagnar utomhus, och för de lite större barnen har vi sagostund i små grupper.

Massage
Bullerbyns förskollärare är utbildade i barnmassage. De större barnen får uppleva detta en gång i veckan. Då får de gå till vårt mysiga massagerum där de lyssnar på skön musik eller saga och tänder levande ljus.

Utflykter
En gång i veckan gör vi en utflykt till skogen, eller till någon av våra närliggande lekparker. Vi leker och har med oss frukt att äta.

MiniRöris
Alla barn har MiniRöris en gång i veckan. Det är ett rörelseprogram för små barn utvecklat av Friskis & Svettis. Barnen får träna sig på att ta instruktioner, lyssna aktivt och samarbeta men framförallt får de uppleva glädjen i att röra sig till musik tillsammans.

Utöver dessa fasta aktiviteter, får barnen vara med om annat, beroende på årstid, utbud och lust. Det kan t ex vara höstfest, maskerad, gå på teater, bada. Dessutom är barnen alltid ute minst en gång varje dag.