Om föräldrakooperativ | bullerbybarnen.se

Om föräldrakooperativ

Om föräldrakooperativ

Vad är ett föräldrakooperativ?

Föräldrakooperativet Bullerbyn är en enskild förskola i Norrköping där verksamheten bygger på medlemmarnas aktiva deltagande. Medlemmarna utgörs av barnens föräldrar.

Föreningen är en politiskt och religiöst obunden förening.

Föräldrakooperativet Bullerbyn drivs inte i vinstsyfte utan verksamheten ska gå med nollresultat och eventuellt överskott tillfaller föreningen.

En föräldrakooperativ förskola är en ekonomisk förening, vars syfte är att bedriva barnomsorg samt att ta tillvara medlemmarnas ekonomiska intressen. Varje familj med barn på Bullerbyn är medlem och delägare, och vi har tillsammans ansvaret för drift och skötsel av förskolan. Detta är ett stort ansvar, men ger i gengäld stora möjligheter att utforma verksamheten så att den blir bra för våra barn.

I en föräldrakooperativ förskola är föräldrarnas deltagande en naturlig del av verksamheten. Det innebär samtidigt att man, genom sitt engagemang, har möjlighet att påverka verksamheten.

Föräldrarnas engagemang innebär arbetsdagar varje månad, uppdrag i styrelsen eller ansvar för andra delar av verksamheten. Varje höst och vår är det städ-och fixardagar, då alla familjer hjälps åt att städa både inne och ute. Tidigt på våren brukar vi även ha Öppet Hus på Bullerbyn då vi vill visa vår fina förskola för andra familjer.

Var sjätte vecka har vi föreningsmöte för alla medlemmar och det är obligatorisk närvaro för minst en av föräldrarna i familjen.

Föreningen har en styrelse som består av sex ordinarie ledamöter, ordförande, kassör, sekreterare, vice ordförande, vice kassör och vice sekreterare. Styrelseledamöter väljs för ett eller två år och utses av föreningsstämman. Styrelsen har möte en gång i månaden.

Som medlemsfamilj i föräldrakooperativet Bullerbyn, behöver man ha ett stort engagemang och man behöver ägna mer tid på sitt barns förskola jämfört med en kommunal förskola. I gengäld får man en barnomsorg med bättre gemenskap än på andra förskolor och större möjlighet att påverka sitt barns vardag.