Pedagogik


Stort fokus på mindre barngrupper och lärande genom lek med utgångspunkt i förskolans läroplan och barnens intressen. En stor del av verksamheten bedrivs utomhus på vår fina gård eller i närområdet som tex Hallbergaskogen eller Enebyparken.

De små barnen som sover gör detta i vagnar utomhus. Vi har plats för totalt 26 barn i ålder 1-6 år där vi eftersträvar en jämn fördelning i åldersgrupper för att kunna tillgodose alla barns utveckling.