Utemiljö

Utemiljö

Vår härliga utegård ger möjlighet till fri lek för alla åldrar. Den är stor och kuperad och rymmer bland annat gungor, lekställning, rutschkanor, sandlåda, pergola, stora gräsytor och bra pulkabackar!