Föreningsmöte / Styrelsemöte

Föreningsmöte kl. 18:00-20:00

Styrelsemöte kl. 20:00

Fika: Familjen Brinkeback/Johansson