Föreningsmöte / Styrelsemöte

Föreningsmöte kl. 18:00-20:00
Styrelsemöte kl. 20:00
Fika: Familjen Kvarnheden