Föreningsmöte / Styrelsemöte

Föreningsmöte kl 18:00-20:00
Styrelsemöte kl 20:00
Fika: Familjen Jagerbrand