Föreningsmöte

Föreningsmöte kl 18:00- 20:00
Styrelsemöte kl 20:00
Fika: Familjen Pettersson