Föreningsmöte/Styrelsemöte

Föreningsmöte Kl 18:00-20:00
Styrelsemöte kl 20:00
Fika: Familjen Larsson