Föreningsmöte / Styrelsemöte

Föreningsmöte kl 18:00-20:00

Styrelsemöte kl 20:00

Fika: Familjen Lindvall/Sundberg