Städ/Fixardag dag

kl 10:00-14:00  Ca 18:00 Fest för föräldrar.