Föräldrakooperativet Bullerbyn

Välkommen!

Föräldrakooperativet Bullerbyn är en liten förskola i Norrköping. Här är barnens utveckling i centrum och våra barn lär sig att bli trygga och självständiga.

Barn och föräldrar i fokus är en central idé i vår verksamhet. Förskolan och dess verksamhet är viktig för barns utveckling och lärande. Detta, tillsammans med omsorg, fostran och lek, bildar en riktigt bra helhet.

Vi har en hög personaltäthet och tillsammans med vår fasta personal och fasta vikarier skapar vi förutsättningar för en trygg miljö. För både barn och föräldrar.

För att ge föräldrar en större inblick i verksamheten dokumenterar vi våra dagar med förskoleappen Tyra.

Vår pedagogik

Den pedagogiska miljön på Bullerbyn är utformad för att främja och inspirera barnen till både lek och lärande. Utgångspunkten är förskolans läroplan men också barnens intressen.

Lärandet pågår hela dagen och i alla situationer på förskolan. Barnen lär sig både under de delar av vår verksamhet som vi kallar omsorg, exempelvis vila, mat, påklädning, toalett. och under de mer organiserade pedagogiska aktiviteterna. Till exempel samlingar, skapande, projekt.

Vi jobbar utifrån tankesättet att uppmuntra och bekräfta, ge handlingsalternativ som de växer med i stället för att använda oss av negationer som barnen bara blir ”nedmuntrade” utav.

Vi arbetar också mycket med ansvarspedagogik, dvs att lära barnen ta ansvar för vad de gör och för material och leksaker som de använt, att ta hänsyn, samt att vara omsorgsfulla om sig själva och andra.

Föräldrakooperativet Bullerbyn har samma uppdrag som kommunala förskolor med tillägget att föräldrarna finns som en naturlig del i verksamheten. Vi följer förskolan- och skolans läroplan och har kommunens mål och riktlinjer som vägledande principer. Pedagogerna har alltid det pedagogiska ansvaret för verksamheten.

Ljus och fräscha innemiljö

"Det känns så tryggt att lämna på Bullerbyn. Barnen trivs och det syns att personalen gillar sitt jobb. Känslan att vi blir som en liten familj är himla mysig."

Fina miljöer

Vi vill att våra rum och dess material tydligt ska signalera alla möjligheter som finns där. Såväl inomhus som utomhus. Rummen är väl genomtänkta och utgår både observationer av vad och hur barnen leker, och med ett genusperspektiv.

Väldigt populär rutschkana på gården

Varje barn ska enkelt kunna se vad man kan göra i respektive vrå eller rum. Barnen ska bli inspirerade av det de ser och de ska själva, oavsett ålder, kunna plocka fram material och leksaker utan en vuxens hjälp.

Då kan vi stödja barnens egna val samt ge dem möjligheten att öka deras inflytande över sin egen tillvaro på förskolan. För att ge dem förutsättningarna att klara av detta så behövs ett medvetet arbetssätt.

Eget kök

En aptitligt portion cous cous och grönsaker

Vår goda och variationsrika mat lagas på plats av vår duktiga kokerska. Dessutom är köket KRAV-certifierat, för barnens, personalens och omvärldens skull.

Här är ett exempel på en veckomeny på Bullerbyn:

Smarrigt va?

Kooperativet

Barn som leker med Duplo

Föräldrakooperativet Bullerbyn är en ekonomisk förening som driver en förskola utan vinstintresse. Vi är politiskt och religiöst oberoende. Familjerna förenas i en vilja att vara en del av, påverka och ha inblick i barnens vardag.

Genom att vi är med på möten har man som förälder stor insyn i och möjlighet att påverka barnens vardag. Vår styrelse är vald av föreningen, de samordnar och kallar till gemensamma föreningsmöten och årsmöten.

Vi uppskattar det stora engagemang som finns hos dig som förälder och viljan att jobba i barngrupp. Men detta likt aktiviteter som anordnas av festkommittén t.ex. Familjedagar, föräldrafester och liknande är valfritt.

Kontakta oss

Är du nyfiken på att veta mer eller har du rent av redan bokat in ett besök? Här är vårt nummer och adress.

📞 011 - 10 77 31
🏡 Rösgången 17, 602 11 Norrköping

Köanmälan

Här kan du ladda ner en mall för att anmäla er till Bullerbyns kö.

Övriga frågor

Har du något som lämpar sig bäst på mail kan du använda formuläret här nedanför.

Här kan du också skriva om du har några synpunkter eller klagomål.

Medlemssida